Για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την έκδοση
των μετοχών της εταιρίας σας επικοινωνήστε μαζί μας

τηλ.: 2108252555, fax: 2108215800, e-mail: datarom@otenet.gr, Δ/νση: Αλίτσης 14 & Τρικόρφων - Τ.Κ. 10433, Αθήνα

Αρχική